اعتراف میکنم که

اعتراف میکنم.
وقتی کوچیک بودم بابام به فرچه دستشویی میگفت:مسواک رستم.
از بد شانسی ما یه همسایه به اسم رستم داشتیم یه روز فرچه دستشویی رو برداشتم بردم در خونشون گفتم: عمو رستم بفرما مسواکتون.
چشتون روز بد نبینه دیگه از اون به بعد رابطه منو پدرم مثل قبلنا نشد.


منبع این نوشته : منبع
رستم ,فرچه دستشویی ,اعتراف میکنم

اس ام اس عاشقانه

راه که میــــــروی٬عقب میمــــــانم...
نه برای اینکه نخواهم با تو هم قــــــدم باشــــــم
میخواهــــــم جــــــا پــــــای پاهایــــــت بگذارم
میخواهــــــم رد پایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشــــــد...
تو تمامــــــا برای منــــــی


منبع این نوشته : منبع

جوک ورزشی

خطاب به برادر لنگی مون
پاس 3. 1پرسپولیس
شاهین 3. 1پرسپولیس
دو باخت 4. 1 از استقلال اهواز
صنعت نفت 3. 1پرسپولیس
پاراگ تهران 3. 1پرسپولیس. همه بازیکن اصلی هاتون هم بودن
الهلال 4. 1 پرسپولیس
فجر 4. 2 پرسپولیس
ایران جوان 5. 0پرسپولیس
تراکتور 4. 1 پرسپولیس
ولی خدایی هیچ کدوم مثل چوکا تالش نیست اولش فکر کردم اسم چینیه.


منبع این نوشته : منبع
1پرسپولیس ,پرسپولیس

فک و فامیله داریم

عید قربون تولد بابام بود.. حالا مامانم گیر داده بود کیک درس کنم واسه تولد پدر
عاغا ما یه غلطی کردیم قبول کردیم ک کیک درس کنیم بابام ک از سر کار اومد مادر گرام پنج ثانیه یه بار از جلو تلویزیون داد میزد ک:(نگیییین این گندکاریا چیه میکنی؟ صد بار گفتم ازین کیک لاستیکیات نده به خورد ما. معدمون داغون شد....اااااه )
من:مامان تا چن دیقه پیش ک میگفتی درست کنم ک @_@
مامان:خب هیچ بهونه ای واسه غر زدن نداشتم گفتم کیک بپزی یکم غر بزنم ^_^
اخه تو تلگرام خوندم غر زدن واسه سلامتی مفیده:))
:/
.
.
حالا من هی میگم تلگرام خر است شما قبول نمیکنین @_@


منبع این نوشته : منبع
واسه

خاطرات خنده دار

ما یه دوس سیگاری داشتیم تو خدمت خدای سوتی دادن بود.
یه بار به جای دانستنی های سرباز تو جیبش سیگار گذاشته بود که ببره تو پست بکشه که فرمانده پادگان می بینش میگه سربازززززززز بیااااااا اینجاااا
اونم میره جلو احترام میذاره میگه بله قربان
فرمانده سرباززز هفته آینده بازدید داریم دانستنی های سرباز بلدی؟؟؟!!!!
دوستم بله قربان بلدم.
فرمانده دانستنی های سرباز باید همیشه باهات باشه اونم تو جیب چپت.
دوستم که هول شده بود گفت درسته قربان.
فرمانده حالا دانستنی تو بده بپرسم اگه بلد نباشی همین الان ۴۸ ساعت برو بازداشت
(دوستم که یادش رفته بود به جای کتاب دانستنی سرباز سیگار گذاشته تو جیبش) بقیه ماجرا خودتون حدس بزنید
من +-+
خودش °-°
فرمانده مون •-•


منبع این نوشته : منبع
دانستنی ,فرمانده ,سرباز ,دوستم ,قربان ,قربان فرمانده ,سیگار گذاشته